تلفن: 021-44657293-4

آخرین اخبار و اطلاعیه

اطلاعیه 10

11 مـهر 1397

اعضاء محترم، ضمن تشكر از همراهي و پشتيباني شما در پرداخت بدهي ها، آن دسته از عزيزان كه بدون مراجعه به دفتر تعاوني ، اقدام به پرداخت بدهي خود به حساب تعاوني در بانك توسعه و تعاون مي نمايند درخواست مي شود فيش يا رسيد پرداختي خود را به شماره موبايل تعاوني 09337332537 تلگرام كنند،

جهت تسهيل در پرداخت بدهي ها، شماره حساب و شبا و كارت شبكه شتاب تعاوني در بانك توسعه تعاون ارسال مي شود.

شماره كارت: 5029087000568959

شماره حساب: 1725/311/370332/1

شماره شبا:  IR050220172503110370332001

لطفا فيش يا رسيد پرداختي خود را به شماره موبايل تعاوني 09337332537 تلگرام كنيد،

ادامه

اطلاعیه 9

9 مـهر 1397

اعضاء محترم تعاونی مسکن خلبانان و مهندسین پرواز هما

 

ادامه